Dekadentní sýrealismus

RavenRozervaný manifest mladého básníka:)

Magický kruh vrhá matné pablesky
tak křiklavě a nehezky
bílá, černá, za pruhem pruh.

Muž s modrým knírem přišel z kina
z úst mu visí dlouhá slina,
padá do zvadlých fialek
– když tu náhle…
Fuj, to sem se lek‘!:
Kůň ve dveřích má dlouhou tvář,
a zas a zas ta divná zář,
jen nahý obraz Pádící Venuše
v klidu do ložnice dokluše. Celý příspěvek